WELKOM BY / WELCOME TO

BONSMARA GENETICS

VEILING DATUM

AUCTION DATE

BOERE INLIGTINGSDAG / FARMER’S INFORMATION DAY

Bonsmara SA

Louis Steyl

A Global Perspective on Profitable Livestock Production

PJ Budler

SEBADJA EN BOSCHOEK (BONSMARA GENETICS)

A new era dawns on Sebadja and Boschoek Bonsmaras with our first annual joint sale on 11 August 2023 at the farm Smallepad in the Roedtan area. We are excited about this unique development and would like to assure our fellow Bonsmara breeders of excellent, quality stud and commercial breeding material on offer, resulting from 35 years of dedicated breeding and investment in some of the best Bonsmara genetics available. This initiative is the result of the demand of both commercial and stud bulls and female animals in the growing Bonsmara industry, of which we are proudly part off. It is hence our purpose and vision to assist in growing the Bonsmara footprint nationally by producing sought after Bonsmara genetics that will add value to the herds of our fellow breeders. It will be our privilege to receive you at Smallepad and to share both our passion for the breed and genetics on offer, with you.

SEBADJA BONSMARAS ONTSTAAN

Gebore uit  liefde en passie vir die Bonsmara beesras word Sebadja Bonsmaras in 2007 in die Groblersdal distrik gestig. Hierna volg stelselmatige aankope van die beste genetiese potensiaal uit gevestigde kuddes wat breedweg Sebadja se teeldoelwitte van mediumraam en vroegryp veld aangepaste diere ondersteun. Sy jare lange vriendskap met sy getroue vriende, wat insgelyks ‘n passie het vir Bonsmara beeste, loop dan ook mettertyd uit op gesamentlike belegging en uitbreiding van die Sebadja kudde en voortgesette gefokusde investering in top teelmateriaal uit onder andere die AG, Syferfontein, Zinabos, Poggenpoel en Up George kuddes.

In 2018 word die plaas Smallepad aangekoop wat dien as basis van die onderneming en wat in die toekoms as veilingspunt sal dien. Deeglike beplanning en bestudering van genetika lyne word gedoen ten einde genetika te bekom wat die kudde teeldoelwitte ondersteun.

BOSCHOEK BONSMARA ONTSTAAN

Die stoetery het sy ontstaan in 2003 gehad met die aankoop van 80 dragtige geselekteerde Bonsmara koeie. Sedertdien is bulle en vroulike diere van bekende stoettelers soos onder andere Arthur de Villiers, Wesson van Rensburg, Nico Pieterse, Chris Welman, Benjamin Bosch en die Ralfe familie ingekoop om ’n bepaalde tipe aanpasbaar tot alle toestande in Suid Afrika te teel.

Die stoet is in 2009 geregistreer na ’n streng seleksie deur Arthur de Villiers en Wesson van Rensburg. Alle diere met ’n visuele punt laer as sewe op ’n nege-punt-skaal is weggelaat. Die aanvanklike doelwit was om matig bespierde, vlesige, mediumraam en vrugbare vroulike diere te teel, terwyl alle bulletjies aan voerkrale verkoop is.